KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓWZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. (RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest mgr Karolina Ziemniarska-Pielska Szyszłowo 8 C, 62-402 Ostrowite, adres e-mail: biuro@bhp-slupca.pl, strona internetowa: www.bhp-slupca.pl

2. Celem prowadzenia działalności jest świadczenie usług w zakresie BHP. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust 1 lit b, c i f RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podwykonawcy dla zadań wykonywanych przez administratora danych, w tym biura rachunkowe, dostawcy usług hostingowych dla platform e‑learningowych i poczty e-mail, dostawcy usług informatycznych w zakresie modernizacji platformy e-learningowej administratora danych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Zebrane dane będą przechowywane do ustania celu w jakim były przetwarzane – zakończenia obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO.


Administrator: Karolina Ziemniarska-Pielska